php base64_encode and binary file sizes comparison test

0 notes

Python Tornado, SQLAlchemy, JSON Serialize

When you are use Python Tornado and getting your data from Database with SQLAlchemy, you have met before with `TypeError: datetime.datetime(2013, 4, 15, 15, 3, 34) is not JSON serializable` error. You want to send SQLAlchemy result set directly as  Tornado Request Response but Tornado return to you this error. Now, the solution very easy. You can add some CAST function to datetime fields of the select query. For example :

SELECT id, text, datetime FROM posts;

This query should be like this:

SELECT id, text, CAST(datetime as char) datetime FROM posts;

0 notes

Some Notes About MySQL

0 notes

How can repair my phone

I was searching a document to fix my Samsung Galaxy S4 phone and i find a perfect website. it is https://www.ifixit.com/ and there are lots of documents about phones, computers, … etc. You can find repair document about everything.

0 notes

InfiniDB Notes

InfiniDB 4.6.1 installation on CentOS 6.5. My gcc version is 4.4.7. I had some problems and found some solutions. They are :

  1. https://github.com/infinidb/infinidb
  2. yum install gcc, make
  3. http://stackoverflow.com/questions/10636120/check-if-bool-is-defined-in-mixed-c-c
  4. http://forums.mysql.com/read.php?117,122650,158151#msg-158151 (solution)
  5. ./configure --prefix=$HOME/infinidb/mysql --with-mysqlmanager
  6. http://lists.mysql.com/internals/17575 (solution)
  7. $ make AM_CXXFLAGS=-DHAVE_BOOL
0 notes

Python Communications

0 notes

PHP Daemon, Socket, Service

1 note

Some Links About Web Application Security

- Hacks that work just by changing the URL - http://security.stackexchange.com/questions/11234/how-does-hacking-work
- The world’s most advanced Open Source vulnerability scanner and manager - http://www.openvas.org
- Web Application Security Testing Cheat Sheet - https://www.owasp.org/index.php/Web_Application_Security_Testing_Cheat_Sheet
- PHP Security - http://www.phpfreaks.com/tutorial/php-security

0 notes

Regular Expression Online Tools & Tutorials

0 notes

Bahçeli - Kemerhisar

Dün Niğde’de nişanım olduktan sonra bugün Niğde’nin Kemerhisar beldesindeki kemerleri gezmek için çıktık yola. Ben Niğde’nin Bahçeli Kasabası’ndan gitmemiz 5-10 dk felan sürdü. Kemerhisar beldesine girmemizle kemerleri görmemiz bir oldu neredeyse. Ben böyle şehrin dışında kalır düşüncesi içerisindeydim ancak beldenin neredeyse orta yerinden başlıyor kemerler ve o kadar belirgin ki anlatamam. Tarih yanınızdan akıyor yolda ilerlerken. Bir kısmı önceden yapılan evlerin altında kalmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bizim kemerlerin başlangıcı dediğimiz yer, aslında roma havuzuna kadar ulaşması gerekiyormuş, bir kaç evin bahçe duvarından başlıyor. Buradan anlayacağınız üzere Bahçeli kasabası yakınlarında da roma havuzu bulunmakta. Bir rivayete göre burada Kleopatra eşek sütü ile banyo yapmış. Kemerler bizimle birlikte Tyana’ya kadar devam ediyor. Kemerler yükseklikleri giderek artarak ilerliyor. Buradan anlaşılan suyu düz tutmak için kemerleri yükseltmişler. Suyun akışını belli bir seviyede tutmaya çalışmışlar diye düşündüm. Eğer bu düşüncemde yanılıyorsam lütfen beni uyarın bu konuda bildilendirin. Bu kemerler Roma havuzundan suları Tyana şehrine taşıyormuş ki roma havuzunun olduğu yerde su kaynağı varmış. Ben daha Roma havuzunu tam olarak gezmedim. O yüzden bu kısımları şimdilik mış’lı miş’li konuşacağım. İlerde gezip yazma dermanı bulabilirsem burada onları da yazmayı isterim. Tyana şehrine ulaştığımızda geçmişten bu güne ulaşmış bir çok kalıntı ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Benim tarih bilgim fazla olmamasına rağmen herşeyi ile açıkça görülen işlemeler, yerleşim yerlerini görebildim. Gittiğimizde kimse yoktu ancak kazı çalışmaları devam ediyormuş. Zaten bazı kısımlara baktığınızda devam ettiğiniz anlıyorsunuz. Bölge tel örgüler ile çevriliydi. Ben elimden geldiğince çok şey söylemek isterim ancak dediğim gibi yanlış bilgi vermek istemediğim için ekte Tyana hakkında daha açıklayıcı olan oradaki bilgi veren broşürü fotoğraf olarak ekliyorum ve düzgünce fotoğrafını çekmeye çalıştığım kemerleri ekliyorum. Umarım tarhiten ve arkeolojiden daha iyi anlayan birileri de gider ve oraları daha iyi anlatan bir yazı yazar.

image

image

image

image

Daha fazla bilgi için :

http://www.bahceli.bel.tr/
http://www.kemerhisar.bel.tr/

0 notes

PHP Composer update error fix

while composer.phar file run, you can follow the instructions If you get an error like that.

php composer.phar update
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
PHP Fatal error:  Couldn’t find implementation for method Composer\DependencyResolver\RuleSet::getiterator in Unknown on line 0

Fatal error: Couldn’t find implementation for method Composer\DependencyResolver\RuleSet::getiterator in Unknown on line 0

Instructions :

export LC_ALL=en_US

Source : http://blog.burakhan.com/composer-language-problem/

0 notes

Bilgisayar Müdendisliği öğrencilerine tavsiyeler

Bu iki yazıyı özellikle not almak istedim. Üniversite hayatımda denk gelmemiştim. Daha fazla kişiye ulaşması gereken yazılar.

1 note

Javascript Reload (Normal, Hard)

After an ajax requesti If you want to reload page you can use following javascript code.

window.location.reload(true);

But if you sent true as parameter to reload funtion, page reloaded hard way. This means, your page reloaded from server strictly. If you sent false:

window.location.reload(false);

Your page reloaded from browser cache. At that time, all yoru images fetched from cache and your page fetched browser cache and reloaded more fast.

0 notes

blog comments powered by Disqus